• Združenje Vril
  Neverjetno združenje, ki je projektiralo prve "leteče stroje".

 • Nikola Tesla
  Zgodba največjega vizionarja - znanstvenika, ki se je rodil pred svojim časom.

 • Današnji sistem
  Šole, religije, zabavna industrija - instrumenti za zatiranje človeškega potenciala.

 • Bio-psihološko vojskovanje
  Vojskovanje novega tisočletja in Iluminatske alternative.

Egipt pred Egiptom natisni
( 45 Glasov )
Torek, 13 Julij 2010 10:41
Indeks člankov
Egipt pred Egiptom
Stran 2
Vse strani

Skupina piramid v Gizi
Skupina piramid v Gizi

Že na začetku proučevanja so na podlagi arheoloških najdb opazili, da so bile prve ugotovljene civilizacije že zelo razvite, kot da se ne bi bile razvijale postopno do visoke kulturne ravni. Zato nekateri domnevajo, da so v razvoj teh civilizacij najbrž posegla zunajzemeljska bitja in ga pospešila, drugi pa, da so se znane davne kulture razvijale po zaslugi dediščine še starejših neznanih civilizacij.
Čeprav možnosti stika z zunajzemeljskimi civilizacijami ne kaže zanemariti, pa je morda vseeno bolj smiselna domneva, da je zgodovina človeka in sveta, kakršno poznamo, le odsev neke veliko starejše zgodovine, časov, v katerih so razumna človeška bitja ustvarila civilizacije, o katerih danes ne vemo nič. To bi pojasnilo nenadni pojav že razvitih kultur: sumerske, indijske ali egipčanske. Prav egipčanska je je najznačilnejši zgled tega.

DRUGAČNI POGLEDI NA STARI EGIPT

Stari Egipt nam je zapustil več najdb kot katera koli druga davna kultura in velja za najbolj proučenega. Vendar poleg ugotovitev in domnev klasičnih egiptologov obstajajo tudi drugačni pogledi na stari Egipt, in sicer po zaslugi arheologov in antropologov, ki niso sledili ustaljenim domnevam; zato se počasi porajajo obrisi velikega mozaika, ki bi lahko korenito spremenil naše vedenje o zgodovini starega Egipta. Vrsto takšnih drobcev o porajajočem se mozaiku navaja Edvard F. Malkovski v svoji knjigi Pred faraoni - skrivnostna predzgodovina Egipta (Before the Pharaons - Egypt's Misterious Prehistory), objavljeni leta 2006.
Eden od pomembnih kamenčkov nastajajočega novega mozaika egipčanske preteklosti je tudi znana sfinga ob egipčanskih piramidah v Gizi pri Kairu. Ta velikanski kip leva s človeškim obrazom je eden največjih kipov, kar so jih naredile človeške roke. Dolga je 73 in visoka 20 metrov, gleda na vzhod in je povezana z Veliko piramido. Ob njej je pravokotni jarek, tako imenovani jarek sfinge, tako da sta samo zgornji del telesa in glava nad površjem planote, na kateri je kip. In prav ta jarek, izkopan v kamnu, je razkril nove skrivnosti, povezane s kipom.

Prevladuje domneva, da je sfinga nastala približno v istem času kot piramide v Gizi. Klasični egiptologi menijo, da so jih sredi tretjega tisočletja pred našim štetjem zgradili trije faroni iz IV. dinastije starega kraljestva, ded, sin in vnuk. Največjo naj bi bil zgradil faraon Kufu, bolj znan kot Keops, manjšo njegov sin Khaf-Ra, bolj znan kot Kefren, in najmanjšo Kefrenov sin Smenkare, znan kot Mikerin. Večina arheologov meni, da je sfingo dal postaviti Kefren. Toda v sedemdesetih letih 20. stoletja je ameriški neodvisni egiptolog John Anthony West opozoril na kontroverznosti glede starosti sfinge. Zgodbo je pravzaprav začel Rene Schwaller de Lubicz (1887-1961), ezoterik in tudi neodvisni egiptolog, človek, ki je podal izvirno podobo starega Egipta, zlasti njegove religije, filozofije, simbolike in umetnosti, drugačno, kot jo razlaga klasična egiptologija. Proučeval je izvirne egipčanske papiruse, nekatere je prevedel prav on, in v njih zasledil zapis, da je kip sfinge poškodovala voda.

OD KOD SLEDI VODE V PUŠČAVI, KJER JE SFINGA

West se je obrnil na dr. Roberta Schocha, uveljavljenega profesorja geologije na bostonski univerzi. Čeprav je Schoch o tem dvomil, je kot znanstvenik odprtega duha odšel leta 1991 z Westom v Egipt. Opravil je zelo natančne meritve in raziskave z najsodobnejšimi napravami in postopki. Geolog je na sfingi in zidovih jarka okoli nje odkril sledove dveh vrst erozije, vetra in vode - sledovi vetra pa so bili nad sledovi vode. Odkril je tudi, da zidovi okoli sfinge niso nastali v istem času kakor sfinga; najprej so bili narejene zidovi in sprednji del sfinge, zadnji del sfinge, ki sega v okoliške skale, pa so izklesali verjetno pozneje, v Kefrenovem času. Schoch je menil, da je zadnji del kipa nastal okoli leta 2500, sprednji pa med letoma 5000 in 7000 pred našim štetjem, morda celo prej. Klimatologi namreč domnevajo, da je zadnje deževno obdobje v dolini Nila trajalo od 10000 do 5000 let pred našim štetjem, zato je morala sfinga nastati prav tedaj.

Britanski geolog David Coxill je po raziskavah, opravljenih leta 1997, ugotovil, da na grobnicah in drugih spomenikih starega kraljestva, ki so nastali v tretjem tisočletju pred našim štetjem ni najti sledov erozije vode. Na sfingi pa poznejša erozija vetra ni izbrisala sledov erozije vode zato, ker je sfingo vsakih nekaj let zasul puščavski pesek, ki so ga nanesli peščeni viharji. Sfingo je torej večino časa varoval pesek in zato so se poškodbe, nastale zaradi vode, tudi ohranile.

VELIKO STAREJŠA KULTURA

Poglobljena proučevanja so premaknila nastanek sfinge še dlje v preteklost. Nekaj znamenj kaže, da je na tem območju obstajala kultura, veliko starejša od nam znane egipčanske, in da je egipčanska kultura verjetno podedovala njeno znanje in dosežke, vendar so se ti sčasoma izgubili.
Med takšnimi znamenji zbuja posebno pozornost izredna prefinjenost egipčanske kulture že na samem začetku njene znane zgodovine, ob združevanju Zgornjega in Spodnjega Egipta okoli leta 3100 pred našim štetjem. Naslednjih 3000 let je bil Egipt najnaprednejša kultura, kar jih je ustvarilo človeštvo. Zato West meni, da so bili tisti Egipčani, ki so zgradili piramide, dediči dobrin in znanja prejšnje, še starejše kulture. To mnenje potrjujejo tudi številni artefakti - granitne vaze in posodje iz različnega kamna, datirano okoli leta 3000 pred našim štetjem. Obdelane so namreč tako, da jih ne bi mogli tako obdelati niti z zdajšnjim najsodobnejšim orodjem. Izpopolnjena obdelava kamna, kakršna je na primer rotacijska izdelava kamnitega posodja, ki jo zasledimo že na samem začetku znane egipčanske zgodovine, je že takšna spretnost, ki zahteva dolgo tradicijo, in je neverjetno, da bi bila taka kar takoj.

SPRETNOSTI IN ZNANJE SO SE IZGUBILI

Tudi novejša proučevanja piramid v Gizi kažejo na vpliv kulture, veliko naprednejše od tiste, ki je obstajala med večino znane zgodovine dinastičnega Egipta. Vse ohranjene piramide v Egiptu so postavljene blizu Nilove delte, po uradnem mnenju med tretjo in četrto dinastijo, pozneje pa jih niso gradili. Kaže, da se so se spretnosti in znanje izgubili. Posebne pozornosti so vredni kipi iz četrte in pete dinastije s tridimenzionalnimi očmi, ki »spremljajo« mimoidočega opazovalca in mu zrejo naravnost v oči, ne glede na to, iz katerega zornega kota jih opazuje. V poznejšem obdobju takšnih kipov ni bilo več. Narejeni so bili z zelo izpopolnjeno tehnologijo brušenja leč iz kremena. Čeprav so optiki ob koncu devetdesetih let minulega stoletja odkrili skrivnost teh oči in naredili replike, pa so te veliko slabše kakovosti kakor izvirniki. Takšna tehnologija se je morala v starem Egipu izpopolnjevati zelo dolgo, že opisane oči pa so stare več kot 4500 let.

V KAMNU VKLESANI DOKAZI

Po splošnem prepričanju uradnih egiptologov sta bila baker in bron edini kovini, ki so ju uporabljali ob uradni graditvi piramid, toda sodobni tehnologi trdijo, da granita ni mogoče obdelovati z bakrenim in bronastim orodjem, še manj pa kamnite bloke, iz katerih so piramide. S takšnim orodjem bi granit kvečjemu opraskali. Nekateri granitni sarkofagi pa so obdelani tako natančno, daje kaj takega še danes težko doseči, na primer poravnati spodnje površje pokrova z robom sarkofaga na neverjetnih 0,00127 milimetrov. Zato so prav v kamnu vklesani dokazi, da je na egipčanskih tleh obstajala pred staroegipčansko kulturo, ki jo poznamo danes, še razvitejša civilizacija.

Keopsova piramida s svingo v ospredju
Keopsova piramida s svingo v ospredju
PIRAMIDA KOT ELEKTRIČNA CENTRALA IN KRAJ DUHOVNE POSVETITVE

Posebna zgodba pa so še zmeraj ne dovolj znani prepričljivi dokazi Christopherja Dunna iz Illinoisa, specialista za tehnike graditve in proizvodnje, da so Veliko piramido med drugim uporabljali tudi kot električno centralo. Na podlagi briljantne analize, ki temelji na natančnem raziskovanju notranjosti Keopsove piramide in je trajala dve desetletji, Christopher Dunn v svoji knjigi Giza Power plant objavlja dokaze, da je bila ta zgradba velikanski resonator. Proizvajala je tok, za vir energije pa uporabljala Zemljine tektonske vibracije. Pri tem procesu so uporabljali principe piezoelektričnega učinka, akustične resonance, elektromagnetnega sevanja, mikrovalov in zapletene kemične procese, celo znanje atomske fizike.

Če dodamo k temu še ne dovolj znana odkritja francoskega fizika Jacquesa Ravatina in njegove skupine o sevanju oblik, ki kažejo, da so bile piramide zaradi svoje oblike svojevrstni generatorji in transformatorji energije, ki so omogočali doseganje višjih stanj zavesti in komunikacijo z drugimi razsežnostmi vesolja, se poraja slika neke civilizacije, veliko naprednejše od tiste, ki jo klasični egiptologi pripisujejo starim Egipčanom.

Z Ravatinovimi izsledki se ujemajo teorije ezoterikov, po katerih je bila kraljeva soba v Veliki piramidi kraj in orodje duhovne posvetitve. V edinem predmetu, ki je v njej, sarkofagu iz črnega granita, je osredotočena piramidina energija. Zato je iniciant po določenem času prebitem v sarkofagu, doživel prebujanje duhovne zavesti in vstopil med razsvetljene.

IZJEMNO ZNANJE

Da bi sliko zaokrožili, se spomnimo tudi na bolj znane izsledke raziskovanja egipčanskih piramid, zlasti Keopsove, večina jih je že objavljena v klasični knjigi Petra Tompkinsa Skrivnosti Velike piramide (Secrets of the Great Piramide), ki je izšla leta 1971.

Splošno znana trditev uradnih egiptologov, da so piramide grobnice faraonov, ni z ničimer dokazana. V nobeni piramidi niso našli mumij in tudi druge najdbe ne kažejo, da bi bile to grobnice. Vse doslej ni ugotovljeno, kako so lahko z vseh štirih strani obdelali na tisoče blokov Keopsove piramide, težkih od tone do 15 ton, še manj pa, kako so jih lahko dvigali celo do 150 metrov visoko in natančno vstavljali. Prav tako ni znano, kako so v prostoru v piramidi, kjer je lahko le nekaj ljudi, dvigali in natančno nameščali kamnite klade, težke 50 in več ton, in kako so zmogli natančno obdelati kamnite bloke ter jih umeščati drugega v drugega, da mednje ni mogoče potisniti niti britvice, spojeni pa so brez veziva.

Ni dvoma, da je Velika piramida zgrajena s fantastičnim geografskim, matematičnim in astronomskim znanjem. Na primer: strani Keopsove piramide se ujemajo s stranmi neba z natančnostjo 99,9 odstotka, osončene in osenčene stranice natančno označujejo dneve solsticijev in ekvinocijev, zgradba pa je tudi sončna ura; število pi, ki je izračunano na več decimalk, je večkratno upoštevano v piramidinih razmerjih tisočletja pred Arhimedovim odkritjem tega števila. Odprtine v stranicah piramide, za katere so dolgo menili, da so namenjene prezračevanju, so natančno usmerjene k ozvezdju Oriona, razpored treh velikih piramid pa zvesto ponazarja položaj treh poglavitnih zvezd tega ozvezdja. Nekateri proučevalci dokazujejo, da so v razmerjih piramide upoštevane tudi številne astronomske veličine, kot so oddaljenost Zemlje od Sonca in prostornina našega planeta. 

Zadnje na Blog!u

 • Vzdrzevanje kolesa by Follow the RaBBit
  Kompatibilnost komponent na biciklu. Nadgranja kolesa in kaj moramo paziti. 3 Most Outdated Bike Components We Still Use On Modern Bicycles! https://www.youtube.com/watch?v=ORnRRPyzqKg&t=452s   Poznamo vec proizvajalcev opreme, med katerimi lahko pride do problema med kompatibilnostjo, tako imamo: SHIMANO SRAM CMPAGNOLO itd...     2017-2018 Products compatibility Information - 2017-2018 link, upam, da deluje, kjer jeprikazano, kako so kompatibilni doloceni shimano deli med sabo. https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjZ7siC06DWAhXIMhoKHWQNA-8QFgguMAE&url=http://productinfo.shimano.com/download/pdf/com/1.8/en& ...